Hartmetall-Frässtifte | Kreuzverzahnt

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 6,00mm

17,60 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 8,00mm

22,55 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 10,00mm

26,60 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 12,00mm

34,05 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 16,00mm

49,25 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 6,00mm

17,52 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 8,00mm

22,53 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 10,00mm

26,60 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 12,00mm

34,01 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 16,00mm

49,25 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 6,00mm

17,52 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 8,00mm

22,27 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 10,00mm

26,07 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 12,00mm

33,10 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 16,00mm

47,12 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 6,00mm

16,49 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 8,00mm

19,49 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 10,00mm

22,34 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 12,00mm

26,33 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 16,00mm

37,85 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 6,00mm

16,83 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 8,00mm

20,60 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 10,00mm

24,24 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 12,00mm

29,87 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 16,00mm

29,87 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 6,00mm

17,56 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 8,00mm

21,47 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 10,00mm

26,03 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 12,00mm

33,02 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 16,00mm

49,17 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 6,00mm

17,25 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 8,00mm

20,98 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 10,00mm

24,17 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 12,00mm

29,49 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 16,00mm

41,23 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 6,00mm

17,06 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 8,00mm

19,72 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 10,00mm

22,23 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 12,00mm

26,11 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 16,00mm

36,78 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 6,00mm

16,57 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 8,00mm

19,65 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 10,00mm

22,19 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 12,00mm

25,61 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 16,00mm

35,34 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 6,00mm

16,99 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 8,00mm

20,94 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 10,00mm

24,66 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 12,00mm

29,79 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 16,00mm

45,60 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 6,00mm

16,99 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 8,00mm

20,06 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 10,00mm

23,03 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 12,00mm

27,32 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 16,00mm

37,43 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 6,00mm

16,87 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 8,00mm

20,75 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 10,00mm

22,80 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 12,00mm

26,75 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 16,00mm

38,38 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 6,00mm

16,87 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 8,00mm

20,75 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 10,00mm

22,80 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 12,00mm

26,75 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 16,00mm

38,38 EUR

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten