Hartmetall-Frässtifte | Kreuzverzahnt

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 6,00mm

17,16 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 8,00mm

21,98 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 10,00mm

25,93 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 12,00mm

33,19 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form A Ø 16,00mm

48,01 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 6,00mm

17,08 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 8,00mm

21,96 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 10,00mm

25,93 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 12,00mm

33,15 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form B Ø 16,00mm

48,01 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 6,00mm

17,08 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 8,00mm

21,71 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 10,00mm

25,41 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 12,00mm

32,27 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form C Ø 16,00mm

45,93 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 6,00mm

16,07 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 8,00mm

19,00 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 10,00mm

21,78 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 12,00mm

25,67 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form D Ø 16,00mm

36,90 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 6,00mm

16,41 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 8,00mm

20,08 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 10,00mm

23,63 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 12,00mm

29,12 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form E Ø 16,00mm

29,12 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 6,00mm

17,12 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 8,00mm

20,93 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 10,00mm

25,37 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 12,00mm

32,19 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form H Ø 16,00mm

47,93 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 6,00mm

16,82 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 8,00mm

20,45 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 10,00mm

23,56 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 12,00mm

28,75 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form G Ø 16,00mm

40,19 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 6,00mm

16,63 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 8,00mm

19,22 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 10,00mm

21,67 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 12,00mm

25,45 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form J Ø 16,00mm

35,85 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 6,00mm

16,15 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 8,00mm

19,15 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 10,00mm

21,63 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 12,00mm

24,96 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form K Ø 16,00mm

34,45 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 6,00mm

16,56 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 8,00mm

20,41 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 10,00mm

24,04 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 12,00mm

29,04 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form L Ø 16,00mm

44,45 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 6,00mm

16,56 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 8,00mm

19,55 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 10,00mm

22,45 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 12,00mm

26,63 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form M Ø 16,00mm

36,49 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 6,00mm

16,44 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 8,00mm

20,23 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 10,00mm

22,23 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 12,00mm

26,08 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form N Ø 16,00mm

37,41 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 6,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 6,00mm

16,44 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 8,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 8,00mm

20,23 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 10,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 10,00mm

22,23 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 12,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 12,00mm

26,08 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 16,00mm

Hartmetall - Frässtift Form P Ø 16,00mm

37,41 EUR

incl. 16 % USt zzgl. Versandkosten